Rozliczenie z NFZZajmujemy się zarządzaniem i obsługą systemu informatycznego dla gabinetów lekarskich. Rozliczamy naszych klientów z Narodowym Funduszem Zdrowia za pomocą programu firmy Kamsoft. Naszą specjalizacją jest pełna lub częściowa obsługa powyższego systemu. Dane Państwa Firmy znajdują się na naszych serwerach. Konfigurujemy tak środowisko sieciowe aby Państwo mieli pełny i bezpieczny dostęp do swoich danych.

Proponujemy Państwu dwa rozwiązania techniczne:

  1. Państwa dane znajdują się na naszych serwerach. Państwo logują się do swoich danych i w bezpieczny sposób się do nich podłączają, uzupełniają dane i rozliczają z NFZ. My ze swojej strony gwarantujemy Państwy dostęp 24 godziny na dobę do danych, backup danych i systemu.
  2. Państwa dane znajdują się na naszych serwerach. My ze swojej strony proponujemy Państwu:
  • przejęcie i odciążenie Państwa z obowiązków informatyczno – administracyjnych, jakim jest comiesięczne rozliczenie z NFZ,
  • odbiór dokumentów w umówionych terminach i w umówionej formie,
  • przygotowanie dokumentacji potrzebnej do rozliczenia z NFZ, rozliczenie i ewentualne korekty,
  • tworzenie raportów statystycznych, raportów rozliczeniowych, faktury VAT, kolejki oczekujących itd.,
  • prowadzenie rejestru usług medycznych,
  • przechowywanie i archiwizację danych rozliczeniowych.