Wirtualizacja

Gwałtowny wzrost mocy obliczeniowej procesorów połączony ze skokiem w cenach energii sprawił, że wiele firm w coraz większym stopniu zaczyna wprowadzać rozwiązania konsolidacji serwerów z myślą o poprawie wydajności i zapewnieniu większej elastyczności, umożliwiającej sprawniejsze działanie biznesowe. Wirtualizacja – oddzielenie funkcji oprogramowania od sprzętu fizycznego – umożliwia konsolidację obciążeń związanych z kilkoma zadaniami na jednym serwerze fizycznym bez naruszania izolacji. Zapewnia to wyższy poziom wykorzystania zasobów, nie ograniczając bezpieczeństwa ani nie zmniejszając czasu dostępności systemów. Oprócz zapewnienia większej wydajności, oddzielenie warstwy logicznej od warstwy fizycznej zapewnia ogromną elastyczność – obciążenia można błyskawicznie przenosić pomiędzy serwerami; dodanie nowego serwera wirtualnego wymaga jedynie utworzenia partycji i załadowania aplikacji, bez potrzeby nabywania i wdrażania sprzętu fizycznego. Powstaje w ten sposób środowisko umożliwiające błyskawiczne wprowadzanie i wycofywanie nowych serwerów.

Wirtualizacja zapewnia następujące korzyści:

  • Spadek kosztów związanych z nabywaniem sprzętu i wymaganą przestrzenią.
  • Sprawniejsze odzyskiwanie danych po awarii i łatwiejsza konserwacja serwerów.
  • Możliwość dynamicznej alokacji zasobów i wydajniejsze równoważenie obciążeń.