CRM

Wersja Demo eGroupWare

login: demo

passwd: demoSystem CRM

Systemem klasy CRM, który chciałem Państwu zaprezentować to eGroupWare. Do głównych zalet zaliczam elastyczność, możliwość pracy na różnych systemach, obsługiwany przez bazę SQL. Najważniejsze funkcje systemu to: grupowy kalendarz, książka adresowa, rejestr kontaktów, menedżer plików, historia tworzenia dokumentów i wiele innych. Wymienione moduły korzystają ze wspólnej bazy danych.

Do czego można to wykorzystać?

Posiadasz firmę, a w niej kilka komputerów. Masz wizję, aby obieg informacji był szybki i na poziomie XXI wieku. Chciałbyś aby informacje o twoich klientach były w jednym miejscu, dostępne z każdego komputera w firmie. Pracując nad dokumentem chciałbyś mieć historię zmian jakie miały miejsce przy tworzeniu. Wszystko to może Ci zagwarantować powyższy system z rodziny CRM. Nie czekaj dłużej, bądź o krok do przodu przed swoimi rywalami.

Kontakty

Może być wspólna dla wszystkich mających dostęp do eGroupware, ale można także podzielić ją na zakresy dostępne jedynie do określonych osób,lub grup osób. Wyszukiwanie kontekstowe, czyli wg każdego elementu adresu lub jego części wpisanej do jedynego okienka wyszukiwania.

CRM

Najczęściej wykorzystywany element eGroupWare. Umożliwia wprowadzanie notatek, list zadań do zrobienia, dziennika połączeń telefonicznych, listy wysłanych e-maili. Można uzyskać wgląd w kompletną historię kontaktów z danym klientem. Udostępnia także możliwość delegowania odpowiedzialności za dane zadanie czy kontakt z klientem na innego użytkownika. Każdy wpis w module CRM może zawierać dużą ilość dodatkowych informacji, a także listą plików. Każda pozycja w CRM może posiadać wpisy podrzędne które umożliwiają budowanie struktury hierarchicznej stawianych zadań. CRM korzysta z narzędzi współpracujących takich jak : kalendarz, zadania, kontakty czy manager projektów.

MyDNS

Narzędzie do zarządzania dokumentami. Umieszczenie tam np. szablonów pism, umów lub innych dokumentów eliminuje dublowanie ich na stanowiskach roboczych oraz zapewnia jednolitość. Magazyn dokumentów zabezpiecza także przed zagubieniem ich, zainfekowaniem. Umożliwia także łatwe udostępnianie ich wskazanym użytkownikom systemu eGroupWare.

Zasoby

Mogą to być pomieszczenia, urządzenia, maszyny czy środki transportu. Zasoby można rezerwować co jest uwidocznione odpowiednim zapisem w Kalendarzu. Pozwala to na sprawne zarządzanie posiadanymi środkami oraz posiadanie informacji o aktualnej lokalizacji zasobów.